Hagsmunaaðilar

Landsbankinn hefur samráð við helstu hagsmunaaðila til að kynnast væntingum þeirra og sjónarmiðum um starfsemi bankans. Lögð er rík áhersla á að samskiptin styðji þróun þjónustu bankans í samræmi við þarfir viðskiptavina og samfélags.

Hagsmunaaðilar skiptast í innri og ytri aðila. Innri aðilar eru viðskiptavinir, starfsfólk, hluthafar, birgjar og samfélag. Ytri aðilar eru stjórnvöld, eftirlitsstofnanir, fjölmiðlar, fjárfestar, hagsmunasamtök og þrýstihópar.

Landsbankinn hefur ekki gert sérstaka hagsmunaaðilagreiningu á forsendum samfélagsábyrgðar en nýtir þess í stað ýmsar aðferðir eins og opna fundi, ábendingakerfi, skoðanakannanir, rýnihópa og samtöl við starfsfólk og viðskiptavini.

Landsbankinn stendur á hverju ári fyrir fjölda viðburða þar sem byggt er á samstarfi við hagsmunaaðila um ábyrga uppbyggingu í efnahags- og atvinnulífi en nánari upplýsingar má finna í kaflanum um samstarfsverkefni.

Viðhorf

Landsbankinn hefur síðastliðin fimm ár mælt viðhorf starfsfólks til samfélagsábyrgðar bankans með könnun þar sem spurt er um mikilvægi samfélagsábyrgðar fyrir bankann. Í öll skiptin hefur samfélagsábyrgð verið talin mikilvæg en töluverð hækkun hefur orðið milli ára og mældist mikilvægi samfélagsábyrgðar 4,35 af 5 árið 2018 en var 4,22 árið 2017. Eins hafa starfsmenn verið spurðir um heildaránægju í starfi síðustu ár og mældist heildaránægja árið 2018 4,4 af 5 mögulegum, sem er það sama og árið áður.

Síðustu ár hefur Landsbankinn mælt skoðanir almennings á því hvort aðalviðskiptabanki þeirra sé samfélagslega ábyrgur. Spurningin var síðast borin fram í nóvember 2018 og mældist 2,84 á kvarðanum 1-5, en næst hæsti bankinn mældist með einkunnina 2,74 á sama kvarða. Í könnuninni voru um 50 stærstu fyrirtæki landsins mæld og var meðaltal þeirra allra 2,81, og meðaltal Landsbankans því örlítið hærra en meðalfyrirtækisins.