Um skýrsluna

Landsbankinn gefur nú í áttunda sinn út samfélagsskýrslu þar sem viðmiðum GRI er fylgt. Þetta er fyrsta árið sem viðmiðum GRI Standards er fylgt en þau leystu af hólmi viðmiðin GRI G4 sem undanfarnar fimm skýrslur hafa byggt á. Nýju GRI Standards viðmiðin tóku gildi þann 1. júlí 2018. Skýrslan er einnig framvinduskýrsla til UN Global Compact.

Rekja má innleiðingu samfélagsábyrgðar í Landsbankanum með því að lesa eldri samfélagsskýrslur bankans.1 Við efnistök og afmörkun skýrslunnar var litið til eftirfarandi atriða:

  • Lögð er áhersla á starfsemi Landsbankans án dótturfélaga, nema annað sé tekið fram.
  • Gerð er grein fyrir sömu viðmiðum og í fyrri skýrslum en vísar hafa verið uppfærðir í samræmi við breytingar frá viðmiðum GRI G4 yfir í GRI Standards.
  • Við val á vísum var litið til þess sem sambærileg fjármálafyrirtæki á Norðurlöndum gera, auk sjónarmiða hagsmunaaðila.

Hér að neðan er að finna töflu sem útskýrir hvernig mikilvægum efnistökum er stýrt innan bankans og hvar ábyrgð á þeim liggur.
Tafla GRI 103 (pdf)
Skýrslan endurspeglar þekkingu bankans á viðfangsefninu á þeim tíma sem hún er rituð. Með útgáfu skýrslunnar er ekki gefið í skyn að bankinn þekki til fulls áhrif sín á samfélagið, né heldur að samfélagsábyrgð hafi verið að fullu innleidd í bankanum. Við gerð skýrslunnar er reynt að veita innsýn í það sem vel er gert, benda á það sem betur mætti fara og fjalla um álitamál.

Upplýsingar í samfélagsskýrslunni eru unnar af starfsfólki bankans á ýmsum sviðum en utanaðkomandi ráðgjafi var fenginn til að ritstýra skýrslunni og tryggja gæði upplýsinga.2

Tilvísunartafla sem fylgir skýrslunni skýrir að hve miklu leyti grein er gerð fyrir hverju viðmiði. Um sum viðmiðanna er fjallað ítarlega í skýrslunni á meðan einungis er gerð grein fyrir öðrum í tilvísunartöflunni. Í þeim tilfellum þar sem ekki er að fullu gerð grein fyrir ákveðnum vísum stafar það af því að upplýsingar vantar eða þær eru ekki samanburðarhæfar. Til að forðast endurtekningar vísar tilvísunartaflan til annarra miðla og skýrslna bankans þar sem við á, vegna upplýsinga um einstök viðmið.

Allar upplýsingar í skýrslunni eiga við um almanaksárið 2018. Landsbankinn hvetur þá sem kynna sér efni skýrslunnar til að senda bankanum ábendingar um hvaðeina sem betur má fara í þeim hluta starfseminnar sem snýr að samfélagsábyrgð, sem og ábendingar um úrbætur á framsetningu skýrslunnar.

Gæðatrygging upplýsinga

  • Að skilgreina að hvaða leyti viðmiðin eru viðeigandi fyrir Landsbankann
  • Að skilgreina hvaða upplýsingar þarf til að uppfylla viðkomandi viðmið
  • Að tilgreina hverjir eru ábyrgir fyrir upplýsingunum og hvernig þær skulu gerðar samanburðarhæfar milli ára

1. Samfélagsskýrslur Landsbankans eru aðgengilegar á vef bankans,

2. Aðalheiður Snæbjarnardóttir, sérfræðingur í samfélagsábyrgð.